V Plzni byly předány Ceny Jaroslava Golla

Dne 17. listopadu 2023 byly ve spolupráci Klubu autorů literatury faktu a Fakulty filozofické Západočeské univerzity ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje slavnostně předány Ceny Jaroslava Golla za studentské práce v těchto kategoriích:

Středoškolské práce: Damián Fabián HUMPOLEC (Gymnázium Jana Palacha), Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912–1943)

Bakalářské práce: Matěj MRHAL (FF UJEP), Projevy komunistické ideologie v místních názvech na příkladech měst Ústí nad Labem a Litoměřice po roce 1945

Diplomové práce: Martin ŠENK (FF UK), Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců

Rigorózní práce: Libor DENK (FF UPOL), Nové město na Moravě v éře první Československé republiky

Disertační práce: Michal VOKURKA (FF UK), Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600–1750

Cena Lucie Urikové: Jonáš VICHEREK (FF UK) Analýza narativů připomínající 28. říjen ve veřejné debatě v letech 1990–1993

Po slavnostním předání následovala přednáška člena Výboru KALF Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., na téma Gustáv Husák a sametová revoluce.

Oceněným srdečně blahopřejeme a široké veřejnosti děkujeme za účast. Těšíme se na hojnou účast přihlášených studentských prací v příštím roce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *