Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu

Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována v České republice nejzdařilejším publikacím z oblasti literatury faktu, respektive jejich autorům. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu za podpory města Jaroměř.

2022

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 22. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Autorském sále na pražském výstavišti v rámci veletrhu Svět knihy dne 10. června 2022. Do dvacátého druhého ročníku v r. 2022 bylo přihlášeno 56 titulů z 26 nakladatelství. Tento ročník byl také podpořen dotací od MK ČR.

Porota Cen Miroslava Ivanova zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. – předseda poroty

Mgr. Martin Flosman, Ph.D.

Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Mgr. Alena Marková, Ph.D.

PhDr. Miloslav Martínek, CSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.,

Marcela Přerovská – tajemnice poroty

Hlavní cena se uděluje

Karlu Žákovi, Václavu Cílkovi, Martinu Majerovi a kolektivu

za knihu Srdce českého krasu, Obec Srbsko a krajina v jejím okolí,vydanou nakladatelstvím Dokořán v roce 2021

Kategorie: České dějiny

Cena se uděluje

René Novotnému

za knihu Řešení české otázky, Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava,

vydanou Nakladatelstvím Epocha v r. 2020

Kategorie: Světové dějiny

Cena se uděluje

Janu Adamcovi

za knihu Od Principa k Trumpovi, Texty k historickým výročím 2002-2018,vydanou Filozofickou fakultou Karlovy univerzity v roce 2020

Kategorie: Regionální dějiny

Cena se uděluje

Ivanu Fílovi

za knihu Jeseníky – Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti,vydanou Nakladatelstvím Pavel Ševčík – Veduta v roce 2021

Kategorie: Memoárová a biografická literatura

Cena se uděluje

Františku Cingerovi a Jaromíru Farníkovi

za knihu V & W, Jiří Voskovec & Jan Werich, vydanou nakladatelstvím Cpress v roce 2021

Kategorie: Ostatní literatura faktu

Cena se uděluje

Petru Zajíčkovi, Martinu Olivovi a Petru Kostrhunovi

za knihu Karel Absolon, Objevitel, manažer, vědec, vydanou Nakladatelstvím Academia v roce 2021

Kategorie: Historický román za rok 2019

Cena se uděluje

Františku Niedlovi

za knihu Pach krve, vydanou nakladatelstvím Moravská Bastei MOBA v roce 2019

Kategorie: Historický román za rok 2020

Aleně Šubrtové

za knihu Doktor chudých,vydanou nakladatelstvím ARGO v roce 2020

Kategorie: Historický román za rok 2021

Otomaru Dvořákovi

za knihu Hvězdní pavouci, Román o zrazené generaci, vydanou nakladatelstvím LIREGO v roce 2021

Cena Miroslava Ivanova za celoživotní dílo v literatuře faktu

se uděluje

Robertu Kvačkovi

Cena Miroslava Ivanova za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu

se uděluje

Antonu Balážovi

Cena Miroslava Ivanova za publikovanou časopiseckou tvorbu

se uděluje

Romanu Cílkovi

Cena Miroslava Ivanova pro nakladatelství soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu

se uděluje

Nakladatelství Lidové noviny

Minulé ročníky:

2021

2020

2019