Domů

Spolek je nepolitická profesní organizace, jejímž účelem je sdružovat autory a příznivce literatury faktu. Svojí činností přispívá k zajištění práva na svobodnou literární tvorbu a k vytváření podmínek jejího nejširšího uplatnění. Chrání práva svých členů v oblasti tvůrčí, materiální a sociální, a hájí jejich oprávněné zájmy ve styku se státními orgány, společenskými i jinými organizacemi.

Aktuality

Ceny Miroslava Ivanova rozdány

Slavnostní vyhlášení 24. ročníku Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu proběhlo 6. 6. 2024 v Knihovně Václava Havla v Praze. Hlavní cenu získal historik Jan Županič za monografii Habsburská šlechta. Více o předávání v sekci Ceny Miroslava Ivanova či ve fotogalerii ze slavnostního předávání.

Vyhlášení XXXIII. ročníku Mezinárodních literárních cen Egona Erwina Kische v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literárních cen je možné stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA Termín odevzdání přihlášky: 17. června 2024 Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024: Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty), Ing. Břetislav Ditrych, PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., Stanislav Motl, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Vyhlášení XXIV. ročníku literární ceny Miroslava Ivanova v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literární ceny Miroslava Ivanova je možné stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA Termín odevzdání přihlášky: 15. dubna 2024 Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024: PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. (předseda poroty), doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Alena Marková, Ph.D., prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Partneři a sponzoři

Město Jaroměř

Město Letohrad

Nakladatelství Epocha

Kontakt

Výbor KALF:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (předseda KALF)

tel: 777 264 307, e‑mail: standa.tumis@centrum.cz

Mgr. Václav Kotrman, Ph.D. (první místopředseda)

tel: 723 713 131, e‑mail: vaclav.kotrman@epocha.cz

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (druhý místopředseda)

tel.: 723 732 647, e‑mail: MichMach1@seznam.cz

Mgr. Miroslava Drahotová (tajemnice)

tel: 725 427 346, kalf.drahotova@gmail.com

Ing. Břetislav Ditrych (člen výboru)

tel: 737 918 973, e‑mail: bditrych@centrum.cz

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 606 795 715, e ‑mail: kodet.roman@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 605 123 140, e ‑mail: reditel@knihovna.turnov.cz