Domů

Spolek je nepolitická profesní organizace, jejímž účelem je sdružovat autory a příznivce literatury faktu. Svojí činností přispívá k zajištění práva na svobodnou literární tvorbu a k vytváření podmínek jejího nejširšího uplatnění. Chrání práva svých členů v oblasti tvůrčí, materiální a sociální, a hájí jejich oprávněné zájmy ve styku se státními orgány, společenskými i jinými organizacemi.

Aktuality

Vyhlášení XXIV. ročníku literární ceny Miroslava Ivanova v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literární ceny Miroslava Ivanova je možné stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA Termín odevzdání přihlášky: 15. dubna 2024 Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024: PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. (předseda poroty), doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Alena Marková, Ph.D., prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

V Plzni byly předány Ceny Jaroslava Golla

Dne 17. listopadu 2023 byly ve spolupráci Klubu autorů literatury faktu a Fakulty filozofické Západočeské univerzity ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje slavnostně předány Ceny Jaroslava Golla za studentské práce v těchto kategoriích: Středoškolské práce: Damián Fabián HUMPOLEC (Gymnázium Jana Palacha), Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912–1943) Bakalářské práce: Matěj MRHAL (FF UJEP), Projevy komunistické ideologie v místních názvech na …

Slavnostní udílení Cen Jaroslava Golla spojená s přednáškou člena Výboru KALF Michala Macháčka na téma Husák a sametová revoluce

Milí příznivci literatury faktury a historie, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 16. listopadu 2023 do Plzně, kde proběhne slavnostní předání Cen Jaroslava Golla. Tyto ceny za literaturu jsou každoročně udělovány studentům za nejlepší odborné práce z oblasti historie. Letošní rok je již podruhé udělována za spolupráce Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni …

Partneři a sponzoři

Kontakt

Výbor KALF:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (předseda KALF)

tel: 777 264 307, e‑mail: standa.tumis@centrum.cz

Mgr. Václav Kotrman, Ph.D. (první místopředseda)

tel: 723 713 131, e‑mail: vaclav.kotrman@epocha.cz

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (druhý místopředseda)

tel.: 723 732 647, e‑mail: MichMach1@seznam.cz

Marcela Přerovská (tajemnice)

tel: 602 717 410, e‑mail: kalf.prerovska@gmail.com

Ing. Břetislav Ditrych (člen výboru)

tel: 737 918 973, e‑mail: bditrych@centrum.cz

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 606 795 715, e ‑mail: kodet.roman@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 605 123 140, e ‑mail: reditel@knihovna.turnov.cz