Domů

Spolek je nepolitická profesní organizace, jejímž účelem je sdružovat autory a příznivce literatury faktu. Svojí činností přispívá k zajištění práva na svobodnou literární tvorbu a k vytváření podmínek jejího nejširšího uplatnění. Chrání práva svých členů v oblasti tvůrčí, materiální a sociální, a hájí jejich oprávněné zájmy ve styku se státními orgány, společenskými i jinými organizacemi.

Aktuality

Vyhlášení XXXIII. ročníku Mezinárodních literárních cen Egona Erwina Kische v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literárních cen je možné stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA Termín odevzdání přihlášky: 17. června 2024 Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024: Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty), Ing. Břetislav Ditrych, PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., Stanislav Motl, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Vyhlášení XXIV. ročníku literární ceny Miroslava Ivanova v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literární ceny Miroslava Ivanova je možné stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA Termín odevzdání přihlášky: 15. dubna 2024 Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024: PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. (předseda poroty), doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Alena Marková, Ph.D., prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

V Plzni byly předány Ceny Jaroslava Golla

Dne 17. listopadu 2023 byly ve spolupráci Klubu autorů literatury faktu a Fakulty filozofické Západočeské univerzity ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje slavnostně předány Ceny Jaroslava Golla za studentské práce v těchto kategoriích: Středoškolské práce: Damián Fabián HUMPOLEC (Gymnázium Jana Palacha), Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912–1943) Bakalářské práce: Matěj MRHAL (FF UJEP), Projevy komunistické ideologie v místních názvech na …

Partneři a sponzoři

Město Jaroměř

Město Letohrad

Nakladatelství Epocha

Kontakt

Výbor KALF:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (předseda KALF)

tel: 777 264 307, e‑mail: standa.tumis@centrum.cz

Mgr. Václav Kotrman, Ph.D. (první místopředseda)

tel: 723 713 131, e‑mail: vaclav.kotrman@epocha.cz

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (druhý místopředseda)

tel.: 723 732 647, e‑mail: MichMach1@seznam.cz

Mgr. Miroslava Drahotová (tajemnice)

tel: 725 427 346, kalf.drahotova@gmail.com

Ing. Břetislav Ditrych (člen výboru)

tel: 737 918 973, e‑mail: bditrych@centrum.cz

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 606 795 715, e ‑mail: kodet.roman@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. (člen výboru)

tel.: 605 123 140, e ‑mail: reditel@knihovna.turnov.cz