Domů

Spolek je nepolitická profesní organizace, jejímž účelem je sdružovat autory a příznivce literatury faktu. Svojí činností přispívá k zajištění práva na svobodnou literární tvorbu a k vytváření podmínek jejího nejširšího uplatnění. Chrání práva svých členů v oblasti tvůrčí, materiální a sociální, a hájí jejich oprávněné zájmy ve styku se státními orgány, společenskými i jinými organizacemi.

Aktuality

Ceny Jaroslava Golla pro rok 2022 byly uděleny

Fakulta filozofická ZČU a Klub autorů literatury faktu představují Literární cenu Jaroslava Golla pro rok 2022 Dne 16. listopadu 2022 došlo na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k předání Cen Jaroslava Golla za rok 2022. Na udělování cen spolupracují Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni a Klub autorů literatury faktu. Již osmého ročníku …

Co právě píšu?

Vážené členky, vážení členové Klubu autorů literatury faktu, milí přátelé a příznivci, chtěli bychom rozšířit náš KALFÍK – Zpravodaj klubu autorů literatury faktu o pravidelnou rubriku s názvem Co právě píšu, v níž budete mít příležitost seznámit ostatní členy s připravovanou knihou, týkající se oblasti literatury faktu. Uvažovaný rozsah jednoho příspěvku je přibližně 1 normostrana, to znamená 30 …

Ceny EEK byly uděleny

Město Letohrad, český Klub autorů literatury faktu a Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku uskutečnili 31. ročník Mezinárodních cen Egona Erwina Kische. Slavnostní udílení se konalo 14. září 2022 v obřadní síni zámku Letohrad. Slovenská porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto: Porota: PhDr. Ivan Szabó – předseda poroty JUDr. Anton …

Partneři a sponzoři

Kontakt