V Plzni byly předány Ceny Jaroslava Golla

Dne 17. listopadu 2023 byly ve spolupráci Klubu autorů literatury faktu a Fakulty filozofické Západočeské univerzity ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje slavnostně předány Ceny Jaroslava Golla za studentské práce v těchto kategoriích:

Středoškolské práce: Damián Fabián HUMPOLEC (Gymnázium Jana Palacha), Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912–1943)

Bakalářské práce: Matěj MRHAL (FF UJEP), Projevy komunistické ideologie v místních názvech na příkladech měst Ústí nad Labem a Litoměřice po roce 1945

Diplomové práce: Martin ŠENK (FF UK), Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců

Rigorózní práce: Libor DENK (FF UPOL), Nové město na Moravě v éře první Československé republiky

Disertační práce: Michal VOKURKA (FF UK), Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600–1750

Cena Lucie Urikové: Jonáš VICHEREK (FF UK) Analýza narativů připomínající 28. říjen ve veřejné debatě v letech 1990–1993

Po slavnostním předání následovala přednáška člena Výboru KALF Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., na téma Gustáv Husák a sametová revoluce.

Oceněným srdečně blahopřejeme a široké veřejnosti děkujeme za účast. Těšíme se na hojnou účast přihlášených studentských prací v příštím roce.

Slavnostní udílení Cen Jaroslava Golla spojená s přednáškou člena Výboru KALF Michala Macháčka na téma Husák a sametová revoluce

Milí příznivci literatury faktury a historie, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 16. listopadu 2023 do Plzně, kde proběhne slavnostní předání Cen Jaroslava Golla. Tyto ceny za literaturu jsou každoročně udělovány studentům za nejlepší odborné práce z oblasti historie. Letošní rok je již podruhé udělována za spolupráce Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a Klubu autorů literatury faktu. Letošní ceny budou udělovány za práce napsané v letech 2022 a 2023.

Součástí slavnostního předání ocenění bude i přednáška Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., na téma GUSTÁV HUSÁK A SAMETOVÁ REVOLUCE.

KDY: Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 14 hodin

KDE: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

Vstup VOLNÝ

KALFOVÁNÍ

Klub autorů literatury faktu ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha a Slovenským domem v Praze srdečně zvou na besedu o osobnosti spisovatele, historika a dlouholetého předsedy KALFu Karla Richtera u příležitosti jeho vydaných knižních pamětí.
Setkání se uskuteční v pondělí 26. června od 17 hod.
ve Slovenském domě (Soukenická 3, Praha 1).

VSTUP VOLNÝ

Na místě bude představeno i několik vybraných knih z nejnovější tvorby členů KALFu. Nabízíme tuto možnost všem členům KALFu. Pokud máte zájem pronést o svých posledních knihách rovněž pár slov, pouze prosíme, abyste si publikace vzali ideálně s sebou, aby bylo možné knihy názorně představit.

23. ročník Cen Miroslava Ivanova vyhrála kniha o Praze

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 23. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Knihovně Václava Havla, Praha 1. června 2023. Akce se uskutečnila za finanční podpory města Jaroměře a Ministerstva kultury ČR. Do dvacátého třetího ročníku v roce 2023 bylo přihlášeno 57 titulů z 25 nakladatelství.

Hlavní cenu za nejlepší publikaci z oblasti literatury faktu dostal Richard Biegel za knihu Město v bouři. Podtitul publikace nese Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970 a pojednává o proměnách architektury Prahy v daném období.

Výsledky všech kategorií naleznete zde.

Odkaz na fotografie z akce.

XXIII. ročník udílení literárních Cen Miroslava Ivanova

Srdečně zveme na slavnostní vyhlášení Cen Miroslava Ivanova. Akce se tentokrát uskuteční v prostorách Knihovny Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 110 00) a to 1. června 2023 od 17 hodin. Setkání moderuje Marie Hodinářová.

Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována autorům nejzdařilejších publikací z oblasti literatury faktu. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu za podpory města Jaroměř.

Přihláška do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023

Aktuální příhlášku s instrukcemi do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023 je možné stáhnout zde:

Termín odevzdání přihlášky: 31. května 2023

Porota pro posuzování rukopisů v roce 2023:

Ing. Břetislav Ditrych

PhDr., ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D.

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty)

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Beseda s renomovaným autorem Břetislavem Ditrychem

Vyplnila se očekávání, sny a přání našich krajanů, kteří se na přelomu 19. a 20. století vydali do Paříže? Chcete se přenést do města nad Seinou doby „belle époque“ a setkat se s českými básníky, malíři, spisovateli, sochaři, vědci, aviatiky a sportovci, nebo navštívit slavnou Světovou výstavu 1900?  Čte a obrázky promítá Břetislav Ditrych, spisovatel, básník, autor literatury faktu a publicista.

Kdy: 18. dubna 2023

Kde: kavárna Caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2

Blíže o události: https://www.cafeidoskop.cz/event-details/krasne-casy-v-parizi?page_id=7&lang=cs

Ceny Jaroslava Golla pro rok 2022 byly uděleny

Fakulta filozofická ZČU a Klub autorů literatury faktu představují Literární cenu Jaroslava Golla pro rok 2022

Dne 16. listopadu 2022 došlo na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k předání Cen Jaroslava Golla za rok 2022. Na udělování cen spolupracují Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni a Klub autorů literatury faktu. Již osmého ročníku Cen Jaroslava Golla se účastnilo 19 přihlášených prací ze středních a vysokých škol z celé České republiky. Porota zasedala ve složení:

  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK)
  • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
  • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (předseda poroty, KHV FF ZČU)
  • doc. PhDr. Dana Picková, Ph.D. (ÚSD FF UK)
  • Mgr. Václav Šipla (Paměť národa)

Za rok 2022 ocenila výjimečné práce středoškolských a vysokoškolských studentů. Ocenění v jednotlivých kategoriích obdrželi:

  • Cena za středoškolskou práci: Radim Kuc (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova) – Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938
  • Cena za seminární práci: Josef Novák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Krátká sonda do činnosti MLS Brno – Případ Franze Prudkeho
  • Cena za bakalářskou práci: Jakub Frynta (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus
  • Cena za diplomovou práci: Aleš Kotva (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) – Cesta k britsko-japonské alianci
  • Cena za disertační práci: Jaroslav Kříž (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – „České Chicago“ – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945

Všem oceněným gratulejeme!

Devátý ročník Cen Jaroslava Golla bude vyhlášen v první polovině roku 2023.