XXIII. ročník udílení literárních Cen Miroslava Ivanova

Srdečně zveme na slavnostní vyhlášení Cen Miroslava Ivanova. Akce se tentokrát uskuteční v prostorách Knihovny Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 110 00) a to 1. června 2023 od 17 hodin. Setkání moderuje Marie Hodinářová.

Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována autorům nejzdařilejších publikací z oblasti literatury faktu. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu za podpory města Jaroměř.

Přihláška do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023

Aktuální příhlášku s instrukcemi do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023 je možné stáhnout zde:

Termín odevzdání přihlášky: 31. května 2023

Porota pro posuzování rukopisů v roce 2023:

Ing. Břetislav Ditrych

PhDr., ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D.

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty)

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Beseda s renomovaným autorem Břetislavem Ditrychem

Vyplnila se očekávání, sny a přání našich krajanů, kteří se na přelomu 19. a 20. století vydali do Paříže? Chcete se přenést do města nad Seinou doby „belle époque“ a setkat se s českými básníky, malíři, spisovateli, sochaři, vědci, aviatiky a sportovci, nebo navštívit slavnou Světovou výstavu 1900?  Čte a obrázky promítá Břetislav Ditrych, spisovatel, básník, autor literatury faktu a publicista.

Kdy: 18. dubna 2023

Kde: kavárna Caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2

Blíže o události: https://www.cafeidoskop.cz/event-details/krasne-casy-v-parizi?page_id=7&lang=cs

Ceny Jaroslava Golla pro rok 2022 byly uděleny

Fakulta filozofická ZČU a Klub autorů literatury faktu představují Literární cenu Jaroslava Golla pro rok 2022

Dne 16. listopadu 2022 došlo na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k předání Cen Jaroslava Golla za rok 2022. Na udělování cen spolupracují Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni a Klub autorů literatury faktu. Již osmého ročníku Cen Jaroslava Golla se účastnilo 19 přihlášených prací ze středních a vysokých škol z celé České republiky. Porota zasedala ve složení:

  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK)
  • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
  • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (předseda poroty, KHV FF ZČU)
  • doc. PhDr. Dana Picková, Ph.D. (ÚSD FF UK)
  • Mgr. Václav Šipla (Paměť národa)

Za rok 2022 ocenila výjimečné práce středoškolských a vysokoškolských studentů. Ocenění v jednotlivých kategoriích obdrželi:

  • Cena za středoškolskou práci: Radim Kuc (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova) – Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938
  • Cena za seminární práci: Josef Novák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Krátká sonda do činnosti MLS Brno – Případ Franze Prudkeho
  • Cena za bakalářskou práci: Jakub Frynta (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus
  • Cena za diplomovou práci: Aleš Kotva (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) – Cesta k britsko-japonské alianci
  • Cena za disertační práci: Jaroslav Kříž (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – „České Chicago“ – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945

Všem oceněným gratulejeme!

Devátý ročník Cen Jaroslava Golla bude vyhlášen v první polovině roku 2023.