Vyhlášení XXXIII. ročníku Mezinárodních literárních cen Egona Erwina Kische v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literárních cen je možné stáhnout zde:

PŘIHLÁŠKA

Termín odevzdání přihlášky: 17. června 2024

Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty),

Ing. Břetislav Ditrych,

PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.,

Stanislav Motl,

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Vyhlášení XXIV. ročníku literární ceny Miroslava Ivanova v roce 2024

Aktuální přihlášku s instrukcemi do literární ceny Miroslava Ivanova je možné stáhnout zde:

PŘIHLÁŠKA

Termín odevzdání přihlášky: 15. dubna 2024

Porota pro posuzování rukopisů v roce 2024:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. (předseda poroty),

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.,

Mgr. Alena Marková, Ph.D.,

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

V Plzni byly předány Ceny Jaroslava Golla

Dne 17. listopadu 2023 byly ve spolupráci Klubu autorů literatury faktu a Fakulty filozofické Západočeské univerzity ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje slavnostně předány Ceny Jaroslava Golla za studentské práce v těchto kategoriích:

Středoškolské práce: Damián Fabián HUMPOLEC (Gymnázium Jana Palacha), Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912–1943)

Bakalářské práce: Matěj MRHAL (FF UJEP), Projevy komunistické ideologie v místních názvech na příkladech měst Ústí nad Labem a Litoměřice po roce 1945

Diplomové práce: Martin ŠENK (FF UK), Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců

Rigorózní práce: Libor DENK (FF UPOL), Nové město na Moravě v éře první Československé republiky

Disertační práce: Michal VOKURKA (FF UK), Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600–1750

Cena Lucie Urikové: Jonáš VICHEREK (FF UK) Analýza narativů připomínající 28. říjen ve veřejné debatě v letech 1990–1993

Po slavnostním předání následovala přednáška člena Výboru KALF Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., na téma Gustáv Husák a sametová revoluce.

Oceněným srdečně blahopřejeme a široké veřejnosti děkujeme za účast. Těšíme se na hojnou účast přihlášených studentských prací v příštím roce.

Slavnostní udílení Cen Jaroslava Golla spojená s přednáškou člena Výboru KALF Michala Macháčka na téma Husák a sametová revoluce

Milí příznivci literatury faktury a historie, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 16. listopadu 2023 do Plzně, kde proběhne slavnostní předání Cen Jaroslava Golla. Tyto ceny za literaturu jsou každoročně udělovány studentům za nejlepší odborné práce z oblasti historie. Letošní rok je již podruhé udělována za spolupráce Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a Klubu autorů literatury faktu. Letošní ceny budou udělovány za práce napsané v letech 2022 a 2023.

Součástí slavnostního předání ocenění bude i přednáška Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., na téma GUSTÁV HUSÁK A SAMETOVÁ REVOLUCE.

KDY: Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 14 hodin

KDE: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

Vstup VOLNÝ

KALFOVÁNÍ

Klub autorů literatury faktu ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha a Slovenským domem v Praze srdečně zvou na besedu o osobnosti spisovatele, historika a dlouholetého předsedy KALFu Karla Richtera u příležitosti jeho vydaných knižních pamětí.
Setkání se uskuteční v pondělí 26. června od 17 hod.
ve Slovenském domě (Soukenická 3, Praha 1).

VSTUP VOLNÝ

Na místě bude představeno i několik vybraných knih z nejnovější tvorby členů KALFu. Nabízíme tuto možnost všem členům KALFu. Pokud máte zájem pronést o svých posledních knihách rovněž pár slov, pouze prosíme, abyste si publikace vzali ideálně s sebou, aby bylo možné knihy názorně představit.

23. ročník Cen Miroslava Ivanova vyhrála kniha o Praze

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 23. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Knihovně Václava Havla, Praha 1. června 2023. Akce se uskutečnila za finanční podpory města Jaroměře a Ministerstva kultury ČR. Do dvacátého třetího ročníku v roce 2023 bylo přihlášeno 57 titulů z 25 nakladatelství.

Hlavní cenu za nejlepší publikaci z oblasti literatury faktu dostal Richard Biegel za knihu Město v bouři. Podtitul publikace nese Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970 a pojednává o proměnách architektury Prahy v daném období.

Výsledky všech kategorií naleznete zde.

Odkaz na fotografie z akce.

XXIII. ročník udílení literárních Cen Miroslava Ivanova

Srdečně zveme na slavnostní vyhlášení Cen Miroslava Ivanova. Akce se tentokrát uskuteční v prostorách Knihovny Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 110 00) a to 1. června 2023 od 17 hodin. Setkání moderuje Marie Hodinářová.

Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována autorům nejzdařilejších publikací z oblasti literatury faktu. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu za podpory města Jaroměř.

Přihláška do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023

Aktuální příhlášku s instrukcemi do mezinárodní ceny Egona Erwina Kische na rok 2023 je možné stáhnout zde:

Termín odevzdání přihlášky: 31. května 2023

Porota pro posuzování rukopisů v roce 2023:

Ing. Břetislav Ditrych

PhDr., ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D.

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (předseda poroty)

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

Beseda s renomovaným autorem Břetislavem Ditrychem

Vyplnila se očekávání, sny a přání našich krajanů, kteří se na přelomu 19. a 20. století vydali do Paříže? Chcete se přenést do města nad Seinou doby „belle époque“ a setkat se s českými básníky, malíři, spisovateli, sochaři, vědci, aviatiky a sportovci, nebo navštívit slavnou Světovou výstavu 1900?  Čte a obrázky promítá Břetislav Ditrych, spisovatel, básník, autor literatury faktu a publicista.

Kdy: 18. dubna 2023

Kde: kavárna Caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2

Blíže o události: https://www.cafeidoskop.cz/event-details/krasne-casy-v-parizi?page_id=7&lang=cs

Ceny Jaroslava Golla pro rok 2022 byly uděleny

Fakulta filozofická ZČU a Klub autorů literatury faktu představují Literární cenu Jaroslava Golla pro rok 2022

Dne 16. listopadu 2022 došlo na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k předání Cen Jaroslava Golla za rok 2022. Na udělování cen spolupracují Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni a Klub autorů literatury faktu. Již osmého ročníku Cen Jaroslava Golla se účastnilo 19 přihlášených prací ze středních a vysokých škol z celé České republiky. Porota zasedala ve složení:

  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK)
  • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
  • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (předseda poroty, KHV FF ZČU)
  • doc. PhDr. Dana Picková, Ph.D. (ÚSD FF UK)
  • Mgr. Václav Šipla (Paměť národa)

Za rok 2022 ocenila výjimečné práce středoškolských a vysokoškolských studentů. Ocenění v jednotlivých kategoriích obdrželi:

  • Cena za středoškolskou práci: Radim Kuc (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova) – Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938
  • Cena za seminární práci: Josef Novák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Krátká sonda do činnosti MLS Brno – Případ Franze Prudkeho
  • Cena za bakalářskou práci: Jakub Frynta (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus
  • Cena za diplomovou práci: Aleš Kotva (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) – Cesta k britsko-japonské alianci
  • Cena za disertační práci: Jaroslav Kříž (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – „České Chicago“ – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945

Všem oceněným gratulejeme!

Devátý ročník Cen Jaroslava Golla bude vyhlášen v první polovině roku 2023.