Členka KALF, dr. Miroslava Poláková, oceněna

Dne 26. 8. 2022 ve Valdštejnské zahradě v Praze byly uděleny Medaile MŠMT významým osobnostem pedagogiky. Jednou z oceněných byla také členka KALF – PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D. Paní doktorka Poláková obdržela bronzovou medaili, tedy Medaili druhého stupně. Ocenění předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Nominace PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218) jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

Spolek Klub autorů literatury faktu paní doktorce Polákové upřímně gratuluje!

Zdroj: MŠMT ČR

Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu byly uděleny

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 22. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Autorském sále na Výstavišti (Praha 10) v rámci veletrhu Svět knihy a to dne 10. června 2022. Do dvacátého druhého ročníku v r. 2022 bylo přihlášeno 56 titulů z 26 nakladatelství. Tento ročník finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Hlavní cenu obdržela publikace Srdce českého krasu, Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. Za publikací stojí kolektiv autorů v čele s Karlem Žákem, Václavem Cílkem a Martinem Majerem.

Anotace publikace:

Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie.

Další oceněné publikace naleznete zde na webu v sekci Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu.