Ceny EEK byly uděleny

Město Letohrad, český Klub autorů literatury faktu a Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku uskutečnili 31. ročník Mezinárodních cen Egona Erwina Kische.

Slavnostní udílení se konalo 14. září 2022 v obřadní síni zámku Letohrad.

Slovenská porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota:

PhDr. Ivan Szabó – předseda poroty

JUDr. Anton Blaha, CSc. – člen poroty

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Michalovi Kšiňanovi za knihu Milan Rastislav Štefánik (Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami), vydanou Vydavateľstvom SLOVART, Bratislava, 2021

Cena se uděluje Lukášovi Onderčaninovi za knihu Utopia v Leninovej záhrade (Československá komúna Interhelpo), vydanou Vydavateľstvom Absynt, Žilina, 2021

Cena se uděluje Pavolovi Dinkovi za knihy Planéta na rázcestí (Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom), vydanou Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2021 a Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníkavydanou Pavolom Dinkom v súčinnosti s Vinnou cestou Záhorie, Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, Bratislava, 2021.

Cena se uděluje Svetozárovi Krnovi za knihu Z devínskeho brala na Duklu (Cesta hrdinov SNP),vydanou Vydavateľstvom Karpaty-Infopress, Bratislava, 2021.

Cena se udělujeTomášovi Forróvi za knihu            Zlatá horúčka (Venezuela – od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie), vydanou nakladatelstvím N Press, Bratislava, 2021.

Do třicátého prvního bylo v České republice přihlášeno 43 titulů z 26 nakladatelství.

Česká porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. – předseda poroty

Ing. Břetislav Ditrych – člen poroty

prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc., dr. h. c. – člen poroty

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. – člen poroty

Jaroslav Motl – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Jaroslavu Rokoskému za knihu Útěk z Leopoldova Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu, vydanou Nakladatelstvím Academia a Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2021.

Cena se uděluje Antonii Doležalové za knihu Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018), vydanou nakladatelstvím Galén v roce 2021.

Cena se uděluje Miroslavu Belicovi za knihu Vzpomínky na Sýrii, Od arabkého socialismu k Islámskému státu, vydanou Nakladatelstvím Epocha v roce 2022.

Cena se uděluje Pavlu Pospěchovi za knihu Neznámá společnost, Pohledy na současné Česko, vydanou nakladatelstvím HOST vydavatelství s. r. o. v roce 2021.

Cena se uděluje Kláře Pinerové, Michalovi Loučovi, Kristýny Buškové Haluzíkové za knihu Vězení jako zrcadlo společnosti, Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965-1992, vydanou Univerzitou Karlovou, Nakladatelstvím Karolinum v roce 2021.

Členka KALF, dr. Miroslava Poláková, oceněna

Dne 26. 8. 2022 ve Valdštejnské zahradě v Praze byly uděleny Medaile MŠMT významým osobnostem pedagogiky. Jednou z oceněných byla také členka KALF – PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D. Paní doktorka Poláková obdržela bronzovou medaili, tedy Medaili druhého stupně. Ocenění předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Nominace PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218) jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

Spolek Klub autorů literatury faktu paní doktorce Polákové upřímně gratuluje!

Zdroj: MŠMT ČR

Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu byly uděleny

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 22. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Autorském sále na Výstavišti (Praha 10) v rámci veletrhu Svět knihy a to dne 10. června 2022. Do dvacátého druhého ročníku v r. 2022 bylo přihlášeno 56 titulů z 26 nakladatelství. Tento ročník finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Hlavní cenu obdržela publikace Srdce českého krasu, Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. Za publikací stojí kolektiv autorů v čele s Karlem Žákem, Václavem Cílkem a Martinem Majerem.

Anotace publikace:

Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie.

Další oceněné publikace naleznete zde na webu v sekci Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu.