Členka KALF, dr. Miroslava Poláková, oceněna

Dne 26. 8. 2022 ve Valdštejnské zahradě v Praze byly uděleny Medaile MŠMT významým osobnostem pedagogiky. Jednou z oceněných byla také členka KALF – PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D. Paní doktorka Poláková obdržela bronzovou medaili, tedy Medaili druhého stupně. Ocenění předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Nominace PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218) jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

Spolek Klub autorů literatury faktu paní doktorce Polákové upřímně gratuluje!

Zdroj: MŠMT ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *